"Mały Europejczyk zwiedza świat"- Kanada

Mały Europejczyk zwiedza Świat-Kanada. Kanada kraina porośnięta lasami, teren nierówny z licznymi dolinami i przełęczami. Zwierzęta duże i małe, łoś amerykański i jeleń watipi nieustannie bawią się wśród drzew. Zamieszkiwana jest ona przez liczne plemienia indiańskie. Wsparciem dla mieszkańców miast i Indian jest Kanadyjska Królewska Policja Konna. Podróżuje ona po całym kraju konno sprawdzając, czy wszystkim jego mieszkańcom żyje się w dostatku i spokoju.

"Mały Europejczyk zwiedza świat"- Kanada

Mały Europejczyk zwiedza Świat- Kanada. Kanada kraina porośnięta lasami, teren nierówny z licznymi dolinami i przełęczami. Zwierzęta duże i małe, łoś amerykański i jeleń watipi nieustannie bawią się wśród drzew. Zamieszkiwana jest ona przez liczne plemienia indiańskie. Wsparciem dla mieszkańców miast i Indian jest Kanadyjska Królewska Policja Konna. Podróżuje ona po całym kraju konno sprawdzając, czy wszystkim jego mieszkańcom żyje się w dostatku i spokoju.