Umowa na budowę Przedszkola
Ojciec Tadeusz Suślik, Ojciec Bogdan Dufaj, Sławomir Ziółkowski

Umowa na budowę Przedszkola

W wyniku przetargu ogłoszonego przez Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie i wnikliwym przeanalizowaniu nadesłanych przez wykonawców ofert komisja przetargowa wyłoniła Generalnego wykonawcę Inwestycji. 

W dniu 04.10.2014 roku Rektor Zakonu Pijarów w Warszawie Ojciec Bogdan Dufaj oraz Proboszcz Parafii Ojciec Tadeusz Suślik zawarli umowę z Firmą Glif, którą reprezentował Pan Prezes Sławomir Ziółkowski.

Ojciec Bogdan Dufaj, Ewa Samojlik, Sławomir Ziółkowski