Uroczyste otwarcie przedszkola

Uroczyste otwarcie przedszkola

10 września 2015 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie i otwarcie Pijarskiego Przedszkola w Warszawie przy ul. Siekierkowskiej 7.

Tego dnia do przedszkola przybyły władze zakonne, przedstawiciele władz samorządowych, lokalna społeczność oraz wszystkie osoby, które brały udział w przedsięwzięciu powstawania placówki na każdym etapie.

Ceremonii poświęcenia dokonał Ks. Kardynał Kazimierz Nycz.

Podczas uroczystości osoby, które wniosły szczególny wkład w powstanie Pijarskiego Przedszkola zostały zaproszone do posadzenia szpaleru drzew przed budynkiem przedszkola.

Byli to:

 Bogdan Dufaj- pomysłodawca i wielki orędownik powstania przedszkola.

 Pani Ewa Samojlik, która wspierała i koordynowała całą budowę przedszkola i jego wyposażenie

 Pan Adam Dziedzicki, który zaprojektował przedszkole i swoim działaniem wspierał Inwestora na każdym etapie powstawania placówki.

 Pan Sławomir Ziółkowski- właściciel firmy Glif, która wybudowała przedszkole.

 Pani Małgorzata Wojciuk i Pani Anna Czajkowska, które zaprojektowały przedszkolne wnętrza

 Fryderyk Ermich- pierwsze dziecko zapisane do Pijarskiego Przedszkola w Warszawie