Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu m.in.:
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
- usprawnienie motoryki aparatu artykulacyjnego ( języka, warg, żuchwy, podniebienia),
- rozwijanie słuchu dziecka,
- wzbogacanie słownictwa.

Zajęcia logopedyczne