Geneza Przedszkola

Geneza Przedszkola

Państwo Halina i Kazimierz Wąsowscy w swojej wielkiej dobroci i łaskawości podarowali Zakonowi Pijarów grunt przy ulicy Siekierkowskiej 7 w Warszawie.


Zakon Pijarów mając na uwadze dobro i potrzeby mieszkańców Siekierek zgodnie z wolą darczyńców i swoim charyzmatem (nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży) postanowił przeznaczyć wyżej wymienioną działkę pod budowę Pijarskiego Przedszkola.
I tak zaczęła się nasza historia ...