Dodatkowe

Zajęcia dodatkowo płatne: teatrzyki, koncerty, wycieczki, chór.