Partnerzy i darowizny


Fundatorzy, którzy wsparli budowę Pijarskiego Przedszkola w Warszawie:                  

 

Kolegium Zakonu Pijarów WarszawaO. Bogdan Dufaj – Rektor Kolegium
 ul. Gwintowa 3, 00 – 704 Warszawa, tel: 022 841-58-44

Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie od 1980 r. pragnie kontynuować tradycję Collegium Nobilium założonego przez wielkiego Pijara Ks. Stanisława Konarskiego - Reformatora Szkolnictwa w XVIII w., odznaczonego przez Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego medalem „Sapere auso” czyli „Temu, który odważył się być mądrym”. Zakon prowadzi na Warszawskich Siekierkach od 20 lat Szkołę Podstawową i od 10 lat Gimnazjum. W obydwu szkołach uczy się 430 uczniów. Jeśli Plany zagospodarowania terenu będą uchwalone to w przyszłości chce wybudować nowy kompleks edukacyjny wraz z Liceum.
Dzisiaj, widząc potrzebę środowiska lokalnego i rodziców, których dzieci uczą się w Pijarskich Szkołach w Warszawie, Kolegium w dniu 15 października 2014 r. rozpoczęło budowę przedszkola. W ciągu trzech miesięcy powstał nowy budynek, w którym już są prowadzone prace wykończeniowe. Koszt całego przedsięwzięcia to kilka milionów złotych, a przedszkole trzeba jeszcze wyposażyć i urządzić.
We wrześniu 2015 r. pierwsze grupy dzieci mają rozpocząć naukę w nowym budynku.


Szanowni Państwo,

Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe i przekazanie darowizny na wyposażenie przedszkola w potrzebne meble, plac zabaw i urządzenia kuchenne.

Wpłaty proszę przesyłać na konto Fundacji „Krąg Przyjaciół Dziecka” z dopiskiem „Pijarskie Przedszkole”.

Nr konta: 75 1240 5918 1111 0000 4906 9323

Będziemy Państwu wdzięczni za każdą pomoc w realizacji tego dzieła.
Z naszej strony oferujemy Państwu wpis na listę Darczyńców, zamieszczenie Logo Firmy na stronie internetowej przedszkola i nade wszystko pamięć w naszych modlitwach.
Proszę o łaskawe przychylenie się do kierowanej do Państwa prośby.


Z poważaniem i modlitwą
Ojciec Bogdan Dufaj