Rekrutacja

Zapraszamy dzieci w wieku od 1,5 do 6 lat do Pijarskiego Przedszkola w Warszawie.

Wszystkie informacje na temat rekrutacji i zapisów do Pijarskiego Przedszkola w Warszawie,

otrzymacie Państwo pod numerami telefonów 570 114 227 lub 22 841 22 22.


Pakiet pomocowy opłat w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie,

ul. Siekierkowska 7, 00-709 Warszawa

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy i wpłata wpisowego.


1. Oferta dla rodzin wielodzietnych, z których więcej niż jedno Dziecko uczęszcza do Pijarskiego Przedszkola

Dziecko I-sze (starsze): 1450,-,

Dziecko II-gie (młodsze) 1650,-.

Dzieci w żłobku, które mają rodzeństwo w pijarskich placówkach, nie dotyczy ulga z tego tytułu.


Troje Dzieci w przedszkolu jednocześnie:

Każde Dziecko: 1250,-.


2. Szczególne sytuacje rodzinne obniżające wysokość czesnego:

• Rodziny wielodzietne (czworo Dzieci i więcej):   – 200 zł.

• Samotnie wychowujący rodzic:    – 100 zł.

• Sieroty, rodziny zastępcze:    – 400 zł.

• Niepełnosprawni (Dzieci, rodzice):   – 300 zł.


3. Dieta zalecona przez alergologa 30 zł/dziennie

4. Ulgi nie łączą się.