Płatności

  • Wpisowe - 900,00 złotych, płatne przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych
  • Czesne-przedszkole- 1400 złotych miesięcznie, płatne do 5 każdego miesiąca przez 12 miesięcy. Od stycznia 2022r. czesne 1500 złotych miesięcznie.
  • Czesne- żłobek- 1800 złotych miesięcznie, płatne do 5 każdego miesiąca przez 12 miesięcy.
  • Dzieci w żłobku, które mają rodzeństwo w pijarskich placówkach, nie dotyczy ulga z tego tytułu.
  • Stawka żywieniowa dzienna 17 złotych lub 25 zł (dieta)- płatne do 5 każdego miesiąca
  • Opłata za koncerty i teatrzyki 300 złotych na rok, płatne: 150 złotych do 30.09. i 150 złotych do 31.01. każdego roku szkolnego
  • Wyprawka plastyczna 400 złotych na rok, płatne 200 złotych do 15 września i 200 złotych do  31.01. każdego roku szkolnego lub do przyniesienia przez Rodziców w ww. terminach. Lista artykułów wyszczególniona jest w zakładce "niezbędnik przedszkolaka".

Numery kont- PRZEDSZKOLE:
Opłaty za posiłki prosimy kierować na konto 39 1020 1042 0000 8002 0405 0019
Natomiast opłaty za wpisowe, czesne, teatrzyki i wyprawkę plastyczną na konto nr 51 1020 1042 0000 8502 0405 0043

Numery kont- GRUPA ŻŁOBKOWA
Opłaty za posiłki prosimy kierować na konto 39 1020 1042 0000 8002 0405 0019
Natomiast opłaty za wpisowe, czesne, teatrzyki i wyprawkę plastyczną na konto nr 36 1020 1042 0000 8802 0418 4511