Płatności

  • Wpisowe - 1000,00 złotych, płatne przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych
  • Czesne-przedszkole- 1650 złotych miesięcznie, płatne do 5 każdego miesiąca przez 12 miesięcy. 
  • Czesne- żłobek- 1950 złotych miesięcznie, płatne do 5 każdego miesiąca przez 12 miesięcy.
  • Dzieci w żłobku, które mają rodzeństwo w pijarskich placówkach, nie dotyczy ulga z tego tytułu.
  • Stawka żywieniowa dzienna 21 złotych lub 30 złotych (dieta)- płatne do 5 każdego miesiąca
  • Opłata za koncerty i teatrzyki 400 złotych na rok. Płatne: 200 złotych do 15 września i 200 złotych do 31 stycznia każdego roku szkolnego
  • Wyprawka plastyczna 400 złotych na rok. Płatne: 200 złotych do 15 września i 200 złotych do  31 stycznia każdego roku szkolnego lub do przyniesienia przez Rodziców w ww. terminach. Lista artykułów wyszczególniona jest dostępna u Nauczycieli na początku każdego semestru.
  • Terapia logopedyczna- 55zł za 30 minut zajęć. Indywidualna terapia logopedyczna.
  • Pakiety podręczników i książka do języka angielskiego
  • Ubezpieczenie NNW- opcja dodatkowa, oferta publikowana we wrześniu.

Numery kont- PRZEDSZKOLE:
Opłaty za posiłki prosimy kierować na konto 39 1020 1042 0000 8002 0405 0019
Opłaty za wpisowe, czesne, teatrzyki i wyprawkę plastyczną na konto nr 51 1020 1042 0000 8502 0405 0043

Numery kont- ŻŁOBEK:
Opłaty za posiłki prosimy kierować na konto 39 1020 1042 0000 8002 0405 0019
Opłaty za wpisowe, czesne, teatrzyki i wyprawkę plastyczną na konto nr 36 1020 1042 0000 8802 0418 4511