Specjaliści

Ilona Łucja Sadło - psycholog, psychoterapeuta


Jako psycholog specjalizuję się w terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W swojej pracy łączę różne podejścia i metody pracy. Pomagam  w: psychologicznej diagnozie i terapii zaburzeń rozwojowych dzieci, doskonaleniu kompetencji wychowawczych rodziców, trudnościach w przedszkolnej i szkolnej adaptacji oraz w relacjach z rodzeństwem, stanach lękowych, napadach złości i zachowaniach agresywnych. Prowadzę terapię par i rodzin. Pomagam ludziom, którzy znaleźli się w sytuacjach kryzysowych, cierpią z powodu depresji i lęków. Posiadam uprawnienia pedagogiczne oraz kwalifikacje do terapii pedagogicznej dla dzieci z ryzykiem dysleksji i dzieci i młodzieży ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową. Ukończyłam 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej prowadzone przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii systemowej. Posiadam certyfikat psychoterapeuty i doradcy systemowego. Uczestniczyłam w wielu kursach i szkoleniach związanych z diagnozą i terapią zaburzeń wieku rozwojowego, studium diagnozy i terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie, a także szkoleniach w zakresie pomocy dziecku z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyłam także szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Dziecięcego Masażu Shantala i uzyskałam tytuł instruktora.Poza wymienionymi ukończyłam szereg szkoleń i kursów, w tym m.in.:

• Kurs pierwszego stopnia integracji sensorycznej,
• szkolenie ze stosowania i interpretacji Testu Osobowości i Zainteresowań,
• seminarium „Współpraca i współdziałanie na rzecz pomocy rodzinie”,
• szkolenie „Zależność między dysfunkcjami w zakresie integracji sensorycznej a nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi oraz trudnościami szkolnymi”,
• terapia behawioralna niepożądanych zachowań u dzieci i młodzieży,
• zespół Aspergera – diagnoza i terapia,
• agresja u dziecka – wybrane aspekty z uwzględnieniem odmienności obrazu klinicznego w przypadku diagnozy zespołu Aspergera,
• szkolenie – systemowe rozumienie rodziny,
• szkolenie – moczenie nocne – przyczyny, diagnoza, terapia,
• szkolenie – gotowość szkolna,
• szkolenie – diagnoza formalna w psychologii i psychiatrii dziecięcej.  Jestem z naszymi przedszkolakami raz w tygodniu. Biorę udział w naszym przedszkolnym życiu, obserwuję dzieci i na bieżąco konsultuję trudności i sukcesy dzieci z nauczycielkami. Dzięki temu jestem w stanie skutecznie pomagać naszym dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom.Konsultacje z psychologiem są dla rodziców naszych przedszkolaków bezpłatne.


Katarzyna Poczapyńska - rytmikaNazywam się Katarzyna Poczapyńska. I już ponad 12 lat pracuję z dziecmi. To jest moja największa pasja i wyzwanie!

Jestem absolwentką Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej-Curie, na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (moja praca dotyczyła wspierania twórczej aktywności dzieci w przedszkolu). Dzięki temu zdobyłam wymaganą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu możliwości rozwijania twórczego potencjału dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Oprócz tego ukończyłam studia licencjackie na kierunku Sztuka Teatralna na Uniwersytecie Kultury i Sztuki w Kijowie (Ukraina), a także Szkołę Muzyczną I stopnia za specjalizacją Bandura i śpiew chóralny. Umiejętności muzyczne i aktorskie pomagają mi w prowadzeniu zajęć i robią je bardziej dynamicznymi i kreatywnymi i dlatego ciekawszymi dla dzieci.

W pracy z dziećmi staram się stwarzać swoim podopiecznym jak najlepsze warunki do harmonijnego, twórczego i naturalnego rozwoju. Często na zajęciach wykorzystuję ćwiczenia i zabawy metodą Carla Orffa oraz aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss, skutecznie wpływające na aktywizację ruchową dziecka, jego twórczą samodzielność i muzykalność oraz ćwiczenia i zabawy taneczne, dzięki którym poznajemy możliwości swojego ciała, ćwiczymy pamięć ruchową oraz uczymy się koordynacji i pewności siebie!

W trakcie zajęć dzieci korzystają z ciekawych pomocy dydaktycznych oraz instrumentów muzycznych: ukulele, instrumentarium Orffa, kalimba, grająca mata, dzwonki diatoniczne i chromatyczne, Bum Bum Rurki, dzwonki na tubach oraz inne instrumenty. Kształcimy słuch oraz poznajemy nuty dzięki metodzie Kolorowych dzwięków w systemie ChromaNotes. Tworzymy orkiestrę przedszkolną z wykorzystaniem instrumentów. Zawsze zachęcam dzieci nie tylko do odgrywania, ale samodzielnego tworzenia muzyki!

Ciekawym elementem zajęć jest wesoła pacynka edukacyjna - Krokodylek Nutek, która nie tylko w szybki sposób nauczy dzieci nut, wartości rytmicznych, piosenek, tańca, lecz także otwiera drzwi do nieco odmiennej rzeczywistości, do światu wyobraźni i kreatywności, gdzie dzieci same tworzą scenariuszy zajęć, podając ciekawe pomysły, szukając nowych rozwiązań a nawet układając własne utwory muzyczne! Ze słów samych dzieci: „Spotkanie z Krokodylkiem to zawsze niesamowita przygoda, na którą czekamy, jak na nowy odcinek serialu”!

 Obserwowanie i stymulowanie artystycznego rozwoju dzieci to dla mnie nie tylko zawód, ale i prawdziwa pasja, przynosząca wiele radości i satysfakcji! Jestem przekonana, że posiadane przeze mnie doświadczenie pedagogiczne, muzyczne i aktorskie oraz szeroki zakres umiejętności praktycznych gwarantują z mojej strony profesjonalizm i efektywność. A to pierwsze obcowanie dziecka z muzyką stanie się dla niego naprawdę przyjemną, niezapomnianą i radosną przygodą!