Dyrekcja i Administracja

W Pijarskim Przedszkolu zatrudniamy wysoce wykwalifikowanych, kreatywnych, cierpliwych wychowawców dzieci i specjalistów oraz przyjazny i uśmiechnięty personel pomocniczy. Każdy ma świadomość, iż poprzez pracę, którą wykonuje, realizuje swoje powołanie. Służąc wspólnocie przedszkolnej, służy Bogu.


Dyrektor Przedszkola - Ojciec Bogdan DufajDyrektor Generalny- Ewa Samojlik

Z Zakonem Pijarów współpracuję od 16 lat, zaczynałam od trójki klasowej jako rodzic dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej przy ulicy Gwintowej a następnie zostałam członkinią Rady Rodziców. Moja córka ukończyła warszawskie Szkoły Pijarskie, Liceum, obecnie kończy Studia…, a ja pozostałam nadal angażując się w dzieła zakonne. Aktywnie działałam na rzecz powiększenia Pijarskiej Szkoły Podstawowej, uruchomienia Pijarskiego Gimnazjum, reaktywowałam z sukcesem działalność Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św Józefa Kalasancjusza, byłam inicjatorką i organizowałam 10 tygodniowe wyjazdy edukacyjne młodzieży ze Szkół Pijarskich do szkoły w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wreszcie byłam koordynatorką powstania i budowy Pijarskiego Przedszkola w Warszawie, począwszy od fazy projektu, aż po budowę, wystrój, wyposażenie i zatrudnienie kadry.
Jednak ani Przedszkole ani inne wcześniejsze projekty, o których wspomniałam nie byłyby możliwe do zrealizowania gdyby nie wielka szlachetność, otwartość i wysiłek Zakonu, lokalnej społeczności i rodziców Pijarskich Szkół. Oczywiście każde Dzieło potrzebuje mecenasa i kogoś kto całym swoim sercem, zaangażowaniem wspiera jego realizację. Dlatego w szczególności cenię sobie przyjaźń i współpracę z Ojcem Bogdanem Dufajem, który swoimi działaniami realizuje misję i charyzmat Zakonu Pijarów poprzez edukację, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu katolickim.
Obecnie mam przyjemność sprawowania funkcji Dyrektora Generalnego Pijarskiego Przedszkola w Warszawie, dbam o jego wystrój, wygląd, codzienne funkcjonowanie, koordynuję i zarządzam zespołem pracowników, dbam o realizację wszystkich celów jakie stawia Zakon Pijarów wobec swojej najmłodszej placówki.
W bezpośredni sposób sprawuję również nadzór nad dodatkową działalnością jaką prowadzi nasza placówka a jest to organizacja imprez okolicznościowych i działalność cateringowa.
Myśląc o mojej pracy zawsze na mojej twarzy maluje się uśmiech, jestem bardzo szczęśliwa, że w swoim życiu zawodowym właśnie tu udało mi się odnaleźć swoje miejsce na Ziemi.


Wicedyrektor ds. pedagogicznych - Agnieszka Kuna

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika Ogólna oraz Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam również kwalifikacje z zakresu Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, które uzyskałam na studiach podyplomowych na Uczelni Nauk Społecznych.

W Przedszkolu Pijarskim pracuję od siedmiu lat. Do tej pory pracowałam jako nauczyciel oraz logopeda. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego. Zawsze największą dla mnie nagrodą jest uśmiech moich podopiecznych. Pracując jako nauczyciel-wychowawca dążyłam do bycia nauczycielem twórczym i kreatywnym, który dzięki swoim pomysłom i proponowanym aktywnościom wywołuje uśmiech na twarzach dzieci. W kontaktach z najmłodszymi opierałam się na zbudowaniu atmosfery pełniej zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Niezwykle istotne jest dla mnie kształtowanie w dzieciach postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości. Obecnie mam przyjemność sprawowania funkcji Wicedyrektora ds. Pedagogicznych Pijarskiego Przedszkola w Warszawie, organizuję proces wychowawczo-opiekuńczy i dydaktyczny, dbam o dobro i bezpieczeństwo dzieci.

Jestem osobą pogodną, która z uśmiechem idzie przez życie – staram się nim obdarzać i zarażać. Uśmiech towarzyszy mi także każdego dnia w pracy z dziećmi – uważam bowiem, że “śmiech to najmniejszy dystans między dwojgiem ludzi”.  W życiu kieruję się mottem: Bądź takim człowiekiem, jakiego sam chciałbyś spotkać na swej drodze.


 Specjalista ds. administracyjnych - Irmina Sałtrukiewicz
"Pracę w Pijarskim Przedszkolu dostałam dzięki moim Dzieciom i ich ulubionej zupie pomidorowej :). Praca wśród Dzieci sprawia, że każdy dzień jest zabawą i przygodą. Dzięki Nim czuję się jak w domu".