Dyrekcja i Administracja

W Pijarskim Przedszkolu zatrudniamy wysoce wykwalifikowanych, kreatywnych, cierpliwych wychowawców dzieci i specjalistów oraz przyjazny i uśmiechnięty personel pomocniczy. Każdy ma świadomość, iż poprzez pracę, którą wykonuje, realizuje swoje powołanie. Służąc wspólnocie przedszkolnej, służy Bogu.


Dyrektor Przedszkola - Ojciec Bogdan DufajDyrektor Generalny- Ewa Samojlik

Z Zakonem Pijarów współpracuję od 16 lat, zaczynałam od trójki klasowej jako rodzic dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej przy ulicy Gwintowej a następnie zostałam członkinią Rady Rodziców. Moja córka ukończyła warszawskie Szkoły Pijarskie, Liceum, obecnie kończy Studia…, a ja pozostałam nadal angażując się w dzieła zakonne. Aktywnie działałam na rzecz powiększenia Pijarskiej Szkoły Podstawowej, uruchomienia Pijarskiego Gimnazjum, reaktywowałam z sukcesem działalność Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św Józefa Kalasancjusza, byłam inicjatorką i organizowałam 10 tygodniowe wyjazdy edukacyjne młodzieży ze Szkół Pijarskich do szkoły w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wreszcie byłam koordynatorką powstania i budowy Pijarskiego Przedszkola w Warszawie, począwszy od fazy projektu, aż po budowę, wystrój, wyposażenie i zatrudnienie kadry.
Jednak ani Przedszkole ani inne wcześniejsze projekty, o których wspomniałam nie byłyby możliwe do zrealizowania gdyby nie wielka szlachetność, otwartość i wysiłek Zakonu, lokalnej społeczności i rodziców Pijarskich Szkół. Oczywiście każde Dzieło potrzebuje mecenasa i kogoś kto całym swoim sercem, zaangażowaniem wspiera jego realizację. Dlatego w szczególności cenię sobie przyjaźń i współpracę z Ojcem Bogdanem Dufajem, który swoimi działaniami realizuje misję i charyzmat Zakonu Pijarów poprzez edukację, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu katolickim.
Obecnie mam przyjemność sprawowania funkcji Dyrektora Generalnego Pijarskiego Przedszkola w Warszawie, dbam o jego wystrój, wygląd, codzienne funkcjonowanie, koordynuję i zarządzam zespołem pracowników, dbam o realizację wszystkich celów jakie stawia Zakon Pijarów wobec swojej najmłodszej placówki.
W bezpośredni sposób sprawuję również nadzór nad dodatkową działalnością jaką prowadzi nasza placówka a jest to organizacja imprez okolicznościowych i działalność cateringowa.
Myśląc o mojej pracy zawsze na mojej twarzy maluje się uśmiech, jestem bardzo szczęśliwa, że w swoim życiu zawodowym właśnie tu udało mi się odnaleźć swoje miejsce na Ziemi.


Dyrektor Dydaktyczny- Stefania Stysiak
Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem w pracy z Dziećmi.. Ukończyła: studia na Uniwersytecie Łódzkim uzyskując tytuł magistra kulturoznawstwa ze specjalnością filmową, teatralną i literaturoznawczą, studia podyplomowe „Edukacja Początkowa i Reedukacja Dzieci w wieku od 3-9 lat” na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe „Edukacja Elementarna „ na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł i uprawnienia Lidera Edukacji Elementarnej, studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie placówką oświatową” w Warszawskiej Szkole Zarządzania. Posiada 10-letnią praktykę na stanowisku dyrektora przedszkola. W Ogólnopolskim Konkursie Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej zdobyła tytuł „Osobowość Roku 2005”. Opracowała i wdrożyła do realizacji autorskie programy edukacyjne: „Książka wspomagająca naukę czytania”, „Od pędzla do komputera”, „Tajemniczy Ogród”, „Spotkanie z pisarzem”- opracowała i prowadzi od  wiele lat spotkania autorskie z pisarzami literatury dziecięcej. Ma publikacje w czasopismach: „Edukacja i dialog”, „Wychowanie Przedszkolne”, „Bliżej Przedszkola” oraz w prasie lokalnej i różnych witrynach internetowych. Od lat współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania. Za swoją pracę była wielokrotnie wyróżniana nagrodami burmistrza i dyrektora. 

„Widzę jasno w zachwyceniu, że Małe jest Piękne” – ta jedna myśl wyraża sens naszej pracy, codzienne radości, sukcesy. To ona pozwala nam każdego dnia podejmować kolejne wyzwania, znosić smutki i przyjmować porażki. Ta myśl niesie z sobą przesłanie, jak ważne jest dla nas nauczycieli zaspakajanie potrzeb Dzieci.
I o tym chcę z Państwem porozmawiać.To „Małe Piękne”, każdego dnia potrzebuje głębokiego poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego, owej więzi, czy przywiązania do innej osoby lub osób, poczucia, że jest kochanym, chcianym, kimś ważnym. Tak jak rodzice obdarzamy dzieci ciepłem i serdecznością. Naprawdę obchodzi nas to, co One robią. Bierzemy Je na ręce, pocieszamy, lub nawet złościmy się na Nie. Poczucie bezpieczeństwa wyrasta bowiem z ufności, że ludzie reagują nie tylko życzliwie, ale także w sposób autentyczny, zaangażowany i szczery.Wszystkie Dzieci, bez względu na to, czy pochodzą z zamożnych czy ubogich środowisk, niezależnie od swojego wieku, płci, powinny mieć odpowiednie – a nie zawyżone – poczucie własnej wartości. Należy przy tym pamiętać, że kształtuje się ono w odpowiedzi na działania ważnych dla Dzieci osób – dorosłych, rodzeństwa i innych dzieci – przez cały okres dorastania, i że jest wynikiem oceny samego siebie według kryteriów nabytych we wczesnym dzieciństwie. Te kryteria są różne w każdej rodzinie. Dla niektórych ważnym kryterium wartościującym jest uroda, sprawność fizyczna, dojrzałość intelektualna, dla innych łagodność, rozmowność, dobre maniery, delikatność. Według tych cech ocenia się Dzieci, jako miłe, wartościowe, grzeczne. Jako pedagodzy jesteśmy szczególnie wrażliwe na kryteria samooceny przedszkolaków. Możemy nie zgadzać się z definicją „grzecznej dziewczynki” czy „grzecznego chłopca” obowiązującą w danej rodzinie, ale nie bagatelizujemy, nie podważamy i nie naruszamy kryteriów samooceny Dziecka. Jednocześnie musimy pomóc mu w przyswojeniu zasad obowiązujących w środowisku przedszkolnym, które mają na celu dobro całej grupy naszych podopiecznych.W domu, przedszkolu Dzieciom trzeba stworzyć możliwość przeżywania doświadczeń, dzięki którym zaczną postrzegać swoje życie, jako prawdziwe, autentyczne, wartościowe i satysfakcjonujące. Dla grupy wybieramy te zajęcia, które umożliwiają Dzieciom wykorzystanie własnych doświadczeń i odtworzenie swego otoczenia, i te dzięki którym możemy pomóc Dzieciom w zrozumieniu tych doświadczeń. Każde Dziecko musi mieć poczucie, że życie ma sens, daje sporo zadowolenia, jest ciekawe i prawdziwe.
Małe Dzieci potrzebują dorosłych, którzy pomogą Im zrozumieć Ich przeżycia. W moim przekonaniu naszym najważniejszym zadaniem jest pomóc Dzieciom w lepszym, doskonalszym i pełniejszym rozumieniu Ich własnego świata i doświadczeń innych ludzi. Co właściwie Dzieci powinny rozumieć? Z pewnością to, co i dlaczego, robią inni ludzie, co odczuwają i jak się czują, jak One same i inne stworzenia rosną, skąd pochodzą ludzie, jak rzeczy powstają i do czego służą. Małe Dzieci potrzebują dorosłych, którzy akceptują swój autorytet wynikający z większego doświadczenia, wiedzy i mądrości. Potrzebują autorytetu dorosłych, którzy mają znaczącą władzę nad Ich życiem, jednocześnie okazując Im ciepło, wsparcie i zachętę oraz jasno wyjaśniając, dlaczego wytyczyli pewne nieprzekraczalne granice. Autorytet oznacza także traktowanie Dzieci z szacunkiem – liczenie się z Ich poglądami, odczuciami, pragnieniami i pomysłami, nawet jeśli wywołują nasz sprzeciw. Dzieci potrzebują dobrych wzorców osobowych, kontaktu z dorosłymi, którzy nie wahają się jasno określić, jak warto postępować, co warto mieć, co warto wiedzieć i o co warto zabiegać. Chodzi mi o to, że jeśli z przekonaniem i odważnie określimy własne wartości, tym samym ukażemy się Dzieciom, jako osoby myślące i troskliwe, które mają wiele szacunku do siebie samych, postępują zgodnie z własnymi przekonaniami, jasno sygnalizują, co uważają za słuszne.

Szanowni Rodzice, w poczuciu wielkiej odpowiedzialności rozpoczynamy każdego dnia spotkanie z Waszymi Dziećmi. Mamy przekonanie, że nie zawsze spełniamy Wasze oczekiwania, ale pragnę powiedzieć, że nie zawsze wszystko, co nam się udaje jest naszą zasługą, ale też nie wszystko, co nam nie wychodzi dzieje się z naszej winy.
Z życzeniami, abyśmy w partnerskich relacjach dążyli do szczęścia dzieci.

                                                                                                                                                     Dyrektor Dydaktyczny
   
                                                                                                                                                     Stefania Stysiak

Irmina Sałtrukiewicz - specjalista ds. administracyjnych
"Pracę w Pijarskim Przedszkolu dostałam dzięki moim Dzieciom i ich ulubionej zupie pomidorowej :). Praca wśród Dzieci sprawia, że każdy dzień jest zabawą i przygodą. Dzięki Nim czuję się jak w domu".