Umiejętności

Dzieci wychowujemy na samodzielnych, ale umiejących współpracować w zespole ludzi, jednocześnie staramy się aby były tolerancyjne dla innych religii oraz kultur, otwarte, ciekawe świata, śmiałe, świadome swoich wartości ale też umiejące obronić słuszne przekonania własne jak i cudze. Uczymy kultury osobistej oraz ekologicznego podejścia do otaczającego nas świata.