Nauczyciele

Karolina Kirekowska

Jestem absolwentką studiów magisterskich pedagogiki przedszkolnej oraz terapii pedagogicznej. W czasie studiów byłam wolontariuszką w przedszkolu w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie.W Pijarskim Przedszkolu pracuję jako wychowawca . Wcześniej pracowałam pięć lat w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych. Chętnie uczęszczam na kursy i warsztaty doszkalające, na których mogę poznać nowe metody pracy. Moje zainteresowania to podróże i czytanie.Dzieci są szczere i otwarte na poznawanie świata, chętnie biorą udział w różnorodnych przedsięwzięciach, dlatego też praca z nimi jest taka ciekawa i inspirująca. Jestem szczęśliwa, gdy mogę z nimi dzielić radość pierwszych sukcesów.
 
Ewa Michałowska

Jestem nauczycielem przedszkolnym. Posiadam również specjalizacje w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, rewalidacyjnej oraz terapii pedagogicznej. W Pijarskim Przedszkolu jestem wychowawcą w grupie trzylatków oraz prowadzę dodatkowe zajęcia sensoryczno-motoryczne, podczas których wykorzystuję wiedzę zdobytą w ramach międzynarodowych kursów dotyczących teorii i zastosowania zasad Integracji Sensorycznej w praktyce pedagogicznej. W pracy z dziećmi wykorzystuję różnorodne metody i techniki pracy, które mają na celu zaktywizować dzieci, zapewnić pozytywną motywację oraz podnosić wiarę we własne siły i możliwości. Na zajęciach dydaktycznych kładę nacisk na multisensoryczną metodę nauczania, czyli naukę wszystkimi zmysłami poprzez zabawę, muzykę, plastykę i ruch. Radość i uśmiech dziecka, to dla mnie największa motywacja do dalszego działania.Katarzyna Piech

Jestem absolwentką studiów magisterskich pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. W ramach wolontariatu uczestniczyłam w zajęciach m.in. w grupie zerówkowej w szkole, w grupie integracyjnej w przedszkolu w czasie zajęć prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, współprowadziłam projekty edukacyjne w przedszkolach, a także brałam udział w organizacji koncertów w filharmonii dla młodszych dzieci i warsztatów plastycznych. Od 4 lat prowadzę także animacje zabaw dla dzieci podczas przyjęć urodzinowych, pikników, festynów oraz różnych uroczystości rodzinnych.Agnieszka Kuna

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika Ogólna oraz Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam również kwalifikacje z zakresu Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, które uzyskałam na studiach podyplomowych na Uczelni Nauk Społecznych.
Logopedia daje mi możliwość łączenia przyjemnego z pożytecznym, przynosi relaks i poczucie spełnienia, kiedy wymyślam, tworzę nowe gry i pomoce logopedyczne w pracy z najmłodszymi. Uwielbiam uczucie, gdy to, co opracowałam i stworzyłam nabiera realnego wymiaru, przynosi rezultat w pracy z dziećmi. Największą radość daje mi to, kiedy dzieciaki są uśmiechnięte po zajęciach, ponieważ wtedy wiem, że zadania postawione przed podopiecznymi przyniosły oczekiwany i wymierny skutek.
Moje motto: Dzieci potrafią dać bardzo wiele radości, jeżeli potrafi się je odpowiednio docenić.
Interesuję się literaturą szczególnie tą, która jest ekranizowana. W wolnych chwilach lubię chodzić na fitness, jeździć na rowerze, grać w gry planszowe i spędzać czas w gronie rodzinnym.


Sylwia Salata

Jestem absolwentką studiów magisterskich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika Przedszkolna. Ukończyłam również Pedagogikę Wczesnoszkolną z Oligofrenopedagogiką. W Pijarskim Przedszkolu jestem wychowawcą w grupie najstarszej - sześciolatków. Uważam, że praca z dziećmi to wielkie wyzwanie, każdy dzień przynosi inne zadania, które należy rozwiązać. Nade wszystko bardzo ważne jest dla mnie bezpieczeństwo dzieci, i to, aby czuły się zawsze ważne i potrzebne. Dzieci oczekują od nas zaangażowania, spokoju, rozmowy, ciepła, wsparcia, uśmiechu, troski, i ja im to daje. Pracując na co dzień z dziećmi odczuwam, że jestem tu, gdzie powinnam być. Interesują mnie podróże, muzyka, kocham śpiewać i robię to od dziecka. Każdą wolną chwilę spędzam z moimi kochanymi dziećmi i mężem.


Paulina Przerwa

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia magisterskie z Zarządzania szkołą i placówką wychowania przedszkolnego. Posiadam również kwalifikacje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Praca z dziećmi to moja pasja. Ważne jest dla mnie, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu przyniósł dzieciom wiele radości, a także wpłynął na ich wszechstronny rozwój. Nie ma nic piękniejszego niż ich szczęście i uśmiech. Dlatego staram się otaczać dzieci troską, zrozumieniem, ciepłem i otwartością, jednak nade wszystko najważniejsze dla mnie jest bezpieczeństwo dzieci.


Sylwia Połeć

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika Terapeutyczna z Rehabilitacją. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość. Pracuję w grupie 3latków, w pracy z dziećmi najważniejsze jest dla mnie ich bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój.Sylwia Ciesielska

Jestem absolwentka studiów licencjackich na kierunku pedagogika opiekunczo-wychowawcza z resocjalizacją. W przedszkolu jestem opiekunem grupy żłobkowej. Dużo satysfakcji daje mi praca z dziećmi i lubię to robić. Interesuje mnie ich rozwój i to jak funkcjonują w grupie. Chętnie biorę udział w kursach doszkalajacych oraz sama dużo czytam na temat pracy z dziećmi. Moja praca jest moją pasją, dlatego podchodzę do niej z dużą radością.Dominika Wolińska

Ukończyłam studia licencjackie z pedagogiki specjalnej, specjalność :Terapeutyczno- lecznicza, opiekuńczo-wychowawcza, wczesnoszkolna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Obecnie jestem studentką studiów magisterskich na kierunku: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. Praca z dziećmi jest dla mnie przyjemnością i daje mi duża satysfakcję.


Emilia Boruta

Studiuję „Psychologię pozytywną w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży” na SWPS w Warszawie. Jestem również̇ w trakcie certyfikacji z Pozytywnej Dyscypliny. To bogate w szacunek i uprzejmość́ podejście jest bardzo bliskie zasadom, jakimi kieruję się̨ w swojej pracy. Ze zrozumieniem akceptuję dziecko i jego emocje. W życiu oraz zawodowo towarzyszy mi postawa pełna szacunku, zachęcająca i uprzejma wobec drugiego człowieka, ale jednocześnie stanowcza i zdecydowana wobec problemu. Ukończyłam także dziennikarstwo i komunikację społeczną na UMCS w Lublinie oraz kryminologię na UW w Warszawie.Katarzyna Trzcińska

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna. Bardzo lubię dzieci i z wielką chęcią uczestniczę w ich edukacji. Uśmiechy, jakimi na co dzień mnie obdarowują to wspaniała nagroda za to co robię.Anna Buśko

Ukończyłam Instytut Studiów Nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jestem absolwentką Podyplomowych Studium Profilaktyki Uzależnień i relacji interpersonalnych na UKSW oraz Podyplomowej Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Lubię pracę z dziećmi. Wiele radości daje mi bycie świadkiem ich rozwoju w samodzielności i zdobywanych umiejętnościach. Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, pracowałam jako pomoc nauczyciela i jako nauczyciel, organizowałam urodziny dla dzieci. Obecnie prowadzę grupę 3 latków. Lubię taniec, śpiew, dobre kino, jazdę rowerem, basen, jazdę konną, malowanie ikon.