Nauczyciele

Karolina Kirekowska

Jestem absolwentką studiów magisterskich pedagogiki przedszkolnej oraz terapii pedagogicznej. W czasie studiów byłam wolontariuszką w przedszkolu w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie.W Pijarskim Przedszkolu pracuję jako wychowawca . Wcześniej pracowałam pięć lat w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych. Chętnie uczęszczam na kursy i warsztaty doszkalające, na których mogę poznać nowe metody pracy. Moje zainteresowania to podróże i czytanie.Dzieci są szczere i otwarte na poznawanie świata, chętnie biorą udział w różnorodnych przedsięwzięciach, dlatego też praca z nimi jest taka ciekawa i inspirująca. Jestem szczęśliwa, gdy mogę z nimi dzielić radość pierwszych sukcesów.  Ewa Michałowska
Jestem nauczycielem przedszkolnym. Posiadam również specjalizacje w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, rewalidacyjnej oraz terapii pedagogicznej. W Pijarskim Przedszkolu jestem wychowawcą w grupie trzylatków oraz prowadzę dodatkowe zajęcia sensoryczno-motoryczne, podczas których wykorzystuję wiedzę zdobytą w ramach międzynarodowych kursów dotyczących teorii i zastosowania zasad Integracji Sensorycznej w praktyce pedagogicznej. W pracy z dziećmi wykorzystuję różnorodne metody i techniki pracy, które mają na celu zaktywizować dzieci, zapewnić pozytywną motywację oraz podnosić wiarę we własne siły i możliwości. Na zajęciach dydaktycznych kładę nacisk na multisensoryczną metodę nauczania, czyli naukę wszystkimi zmysłami poprzez zabawę, muzykę, plastykę i ruch. Radość i uśmiech dziecka, to dla mnie największa motywacja do dalszego działania.Katarzyna Piech
Jestem absolwentką studiów magisterskich pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. W ramach wolontariatu uczestniczyłam w zajęciach m.in. w grupie zerówkowej w szkole, w grupie integracyjnej w przedszkolu w czasie zajęć prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, współprowadziłam projekty edukacyjne w przedszkolach, a także brałam udział w organizacji koncertów w filharmonii dla młodszych dzieci i warsztatów plastycznych. Od 4 lat prowadzę także animacje zabaw dla dzieci podczas przyjęć urodzinowych, pikników, festynów oraz różnych uroczystości rodzinnych.Sylwia Połeć
Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika Terapeutyczna z Rehabilitacją. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość. Pracuję w grupie 3latków, w pracy z dziećmi najważniejsze jest dla mnie ich bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój.


Sylwia Ciesielska
Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją. Prace w przedszkolu zaczynałam jako opiekun żłobkowy, obecnie jestem nauczycielem przedszkolnym. Lubię towarzyszyć dzieciom w ich rozwoju i edukacji przez zajęcia i zabawę. Dużo satysfakcji daje mi praca z nimi. Dziecięcy uśmiech jest dla mnie największą nagrodą.Dominika Wolińska
Ukończyłam studia licencjackie z pedagogiki specjalnej, specjalność :Terapeutyczno- lecznicza, opiekuńczo-wychowawcza, wczesnoszkolna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Obecnie jestem studentką studiów magisterskich na kierunku: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. Praca z dziećmi jest dla mnie przyjemnością i daje mi duża satysfakcję.


Emilia Boruta
Studiuję „Psychologię pozytywną w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży” na SWPS w Warszawie. Jestem również̇ w trakcie certyfikacji z Pozytywnej Dyscypliny. To bogate w szacunek i uprzejmość́ podejście jest bardzo bliskie zasadom, jakimi kieruję się̨ w swojej pracy. Ze zrozumieniem akceptuję dziecko i jego emocje. W życiu oraz zawodowo towarzyszy mi postawa pełna szacunku, zachęcająca i uprzejma wobec drugiego człowieka, ale jednocześnie stanowcza i zdecydowana wobec problemu. Ukończyłam także dziennikarstwo i komunikację społeczną na UMCS w Lublinie oraz kryminologię na UW w Warszawie.Katarzyna Trzcińska
Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna. Bardzo lubię dzieci i z wielką chęcią uczestniczę w ich edukacji. Uśmiechy, jakimi na co dzień mnie obdarowują to wspaniała nagroda za to co robię.Anna Drożdż
Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Najwięcej satysfakcji i radości przynosi mi praca z najmłodszymi, dlatego w Pijarskim Przedszkolu pracuję w  grupie żłobkowej. Moją pasją jest śpiew. W wolnych chwilach lubię też czytać.Magdalena Lewandowska

Jestem absolwentką studiów magisterskich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika. Pomysł na pracę zawodową zrodził się z aktywnego uczestniczenia w harcerstwie. Lubię patrzeć, jak dziecko coś odkrywa i próbuję samodzielnie dojść do jakichś wniosków. Cenię w dzieciach ich szczerość, która nieraz jest trudna do zaakceptowania, ale pozwala dużo zobaczyć. Najbardziej lubię z dziećmi przeprowadzać eksperymenty i tworzyć rozmaite prace, wykorzystując różnorodne materiały np. kasze, różne faktury kartek i materiałów.Dominika Kanadys

Jestem absolwentką studiów na kierunkach: pedagogika specjalna, pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Oprócz warsztatu pedagogicznego, ważny jest dla mnie bezpośredni kontakt z  dzieckiem i tworzenie z nim  relacji . Moim zdaniem-wychowywać i  edukować dziecko to  niezwykła przygoda i wyzwanie,  to uczenie się bycia prostym i prawdziwym przed sobą samym.Monika Wojtowicz

Nazywam się Monika Wojtowicz. Mam 37 lat. Uważam, że do pracy z dziećmi jest bardzo ważne podejście indywidualne do nich. Każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby, dlatego praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji i radości. Lubię to co robię, lubię pracować z  dziećmi.Mam wieloletnie doświadczenie w  pracy z najmłodszymi i nie tylko. Dzieci to wielki Skarb, o który należy dbać. Myślę że Praca w  Pijarskim przedszkolu otworzy mi jeszcze wiele furtek do dalszego rozwoju.  A ja będę się starać, by Państwa dzieci były zadowolone, szczęśliwe i z chęcią z uśmiechem na Twarzy przychodziły do Przedszkola.


Barbara Sławińska


Ruzan Yeghiazaryan

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku nauczyciel,filolog, specjalista języka angielskiego na Gawarski Państwowy Uniwersytecie Republiki Armenii.Jestem opiekunką dla dzieci z powołania.Uwielbiam dzieci z wzajemnością.Opiekuję sie dziećmi od ponad15 lat.Od 7 lat pracuję jako koordynator, animator w Magic City Inca Play.Posługuję sie także językiem polskim. rosyjskim i armeńskim. Jestem punktualna i  odpowiedzialna. Pracuję w przedszkolu Pijarskim jako opiekun żłobkowy.